Velkommen desktop browser!

Mit login

Log på

Lokalbaner

Trafikselskabet Movia har som hovedaktionær i lokalbaneselskaberne både en ejerrolle og en trafikkøberrolle.
 
Movia har tilsynspligten med lokalbaneselskaberne på Sjælland og Lolland-Falster og følger op på om lokalbaneselkaberne lever op til vores produktions- og kvalitetskrav igennem en trafikkøbskontrakt.
 
Movia tilstræber, gennem rådgivning af kommuner og regioner, at sikre den bedst mulige trafikale sammenhæng, således at der sikres et godt tilbud om kollektiv trafik med udgangspunkt i Movias Trafikplan og regionernes Trafik- og Udviklingsplaner.
 
Nedenfor kan du læse mere om Movias samarbejde med regioner og lokalbaner, trafikkøbskontrakter og anlægsprojekter mv.
 
Trafikkøbskontrakter

Trafikselskabet Movia  |  Gammel Køge Landevej 3  |  2500 Valby  |  36 13 14 00